תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר רחל דואני קיל משרד עו"ד בבעלות עו"ד חלי דואני קיל (להלן: "המשרד")

השימוש ו/או הצפייה באתר ו/או בכל חלק ממנו הינם אך ורק בכפוף להסכמה וקבלה של כל התנאים המפורטים להלן. הכניסה לאתר וכל שימוש בו מהווים כשלעצמם הסכמה וקבלה של כלל התנאים המפורטים להלן. המשרד רשאי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות תנאים בכל עת בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.

השימוש באתר לא מחליף בשום אופן ייעוץ משפטי אישי, אין להסתמך עליו באופן ישיר ו/או עקיף והוא איננו יוצר בשום אופן יחסי עו"ד לקוח.

האתר מכיל מידע שהינו דעתה האישית של עו"ד חלי דואני קיל ו/או מי מחברי המשרד. המידע הינו דעתם של הנ"ל. הוא יכול להיות שגוי ו/או בלתי מעודכן.

כל התוכן באתר וכל חלק ממנו וכן כל חלק בעיצוב האתר הינם קניינה הרוחני של עו"ד חלי דואני קיל ואין לעשות בהם כל שימוש כולל העתקה, אחסנה, הפצה, הצגה בפומבי או מסירה לצד שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים.

בעצם העיון באתר מוותר/ת הגולש/ת על כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי המשרד ו/או מי מטעמו.

הטרדה מינית

ייצוג מתלוננות, נילונים ומעסיקים בתיקי הטרדה מינית, מתן ייעוץ משפטי לגופים ולחברות לעניין עמידה בדרישות החוק והפסיקה הן לגבי התנהלות המעסיק באופן שוטף והן לגבי ההתנהלות בקרות מקרה שעניינו הטרדה מינית.

לשון הרע

מתן ייעוץ לפני ואחרי פרסום בעל פוטנציאל של דיבה, ייצוג בתיקי לשון הרע – תובעים ונתבעים, ייצוג בקובלנות פליליות בגין לשון הרע.

נזיקין

תאונות דרכים, תאונות מדרכה, נזקי גוף, תאונות עבודה, נזקי רכוש, תביעות אזרחיות נגררות לפלילים, תביעות של נפגעי עבירה, תביעות כנגד המדינה בשל פגיעות שנגרמו ע"י המשטרה.

פלילי

ייעוץ לפני חקירה, ליווי לאורך מהלך החקירה, מעצרים, שימוע לפני הגשת כתב אישום, הסדר מותנה, ייצוג בתיקים פליליים על כל שלביהם, ערעורים פליליים.

נגישות